Dr n. wet. Olga Gójska - Zygner

 • Elwet
  Całodobowa Klinika Weterynaryjna

 • elwetklinikaweterynaryjnawarszawaz1.png

  Dr n. wet. Olga Gójska - Zygner

  Lekarz weterynarii
  Specjalista chorób psów i kotów

  W 2001 roku dr Olga Gójska-Zygner ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W roku 2010 uzyskała tytuł krajowego specjalisty z zakresu chorób psów i kotów, a w roku 2012 stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych ze specjalnościami choroby wewnętrzne zwierząt i endokrynologia weterynaryjna. Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych, opisów przypadków klinicznych oraz artykułów przeglądowych z zakresu endokrynologii weterynaryjnej, immunologii klinicznej, neurologii oraz chorób zakaźnych i pasożytniczych publikowanych w czasopismach naukowych i branżowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W swoim dorobku badawczym ma na koncie między innymi wykrycie po raz pierwszy na świecie zaburzeń endokrynologicznych takich jak hiperaldosteronizm, zespół Schwartza-Barttera czy zespół niskiej T3 u psów zarażonych pierwotniakami z rodzaju Babesia. Ponadto, jako pierwszy lekarz weterynarii w Polsce określiła czynniki ryzyka rozwoju nadczynności tarczycy u kotów na przykładzie dużej aglomeracji miejskiej. Wyniki swoich badań publikowała m.in. w Canadian Veterinary Journal, Veterinary Parasitology, Medycyna Weterynaryjna, Veterinary Quarterly, Tierärztliche Praxis Kleintiere, Journal of Veterinary Research czy Polish Journal of Veterinary Sciences. Jako uznany autorytet z zakresu chorób wewnętrznych recenzowała manuskrypty dla czasopism takich jak Życie Weterynaryjne czy Veterinary Quarterly. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z młodszymi kolegami publikując artykuły przeglądowe w krajowych czasopismach weterynaryjnych oraz wspomaga innych lekarzy weterynarii udzielając konsultacji w warszawskich lecznicach weterynaryjnych.

  www.olgazygner.pl