Onkologia

 • Elwet
  Całodobowa Klinika Weterynaryjna

 • linia.png

  Coraz lepsza opieka weterynaryjna oraz poprawa jakości żywienia psów i kotów bezpośrednio przekładają się na wydłużenie średniej długości ich życia, co sprawia, że liczba odnotowanych przypadków chorób nowotworowych regularnie wzrasta. Według danych 45% psów po ukończeniu 10 roku życia umiera na skutek choroby nowotworowej, a nie uwzględniając wieku 23% spośród wszystkich psich pacjentów zachoruje z powodu nowotworzenia.

  Naszym podstawowym zadaniem jest dbanie o zdrowie oraz odpowiednią jakość życia naszych czworonożnych pacjentów. Szczególną troską staramy się objąć również ich opiekunów w trudnym okresie diagnozy i terapii choroby nowotworowej.

 • Onkologia

  Głównym założeniem terapii nowotworów jest ich całkowite wyeliminowanie. W przypadku gdy jest to niemożliwe, skupiamy się na przekształceniu ostrej choroby nowotworowej stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla życia w stabilny stan przewlekły, gwarantujący naszym pacjentom komfortowe funkcjonowanie.

  Z tego względu Klinika Elwet rozszerzyła swoją działalność o profilaktykę, diagnostykę oraz terapię chorób onkologicznych, m.in.:

  • biopsje diagnostyczne
  • biopsje wycinające
  • badania cyto- i histopatologiczne
  • chemioterapię
  • terapie paliatywne
  • chirurgię onkologiczna